Advokátní úschova


Advokátní úschova je institut sloužící k zajištění smlouvy, kdy advokát jako schovatel vstupuje do smluvního vztahu mezi dvěma stranami uzavírajícími smlouvu jako třetí strana.  Jako záruka, aby obě strany plnily po právu. Řádně a včas!

Proč využít advokátní úschovy?

Z advokátní praxe víme, že ne vždy vstupují strany do právního vztahu s úmyslem plnit řádně a včas. Advokáta si tedy můžete představit jako nestranného arbitra, který je zárukou, aby bylo vždy plněno po právu.

Kdy využít advokátní úschovy?

Advokátní úschovu je výhodné využít například při koupi nemovitosti jako ochranu kupujícího. Kupující při podpisu kupní smlouvy o převodu vlastnictví složí na zvláštní účet ve prospěch advokáta sjednanou kupní cenu. Advokátní úschova tak slouží jako záruka, že prodávající nedostane kupní cenu před dokončením převodu vlastnického práva, které může trvat i přes 30 dnů

Obecně tak lze doporučit využít advokátní úschovy ve všech případech, kdy by kupující mohl nabýt podezření, že prodávající nebude po zaplacení plnit řádně a včas nebo doba dodání je nejistá nebo nepřiměřeně dlouhá. Může se jednat typicky o převod obchodních podílů, akcií, doménových jmen a nemovitostí. Advokátní úschovy využívají všechny slušné realitní kanceláře.

Jaká je cena advokátní úschovy?

Jako prestižní zavedená advokátní kancelář, máme nastavené procesy, které Vám usnadní kontakt s advokáty online a ušetří tak peníze za sjednání úschovy. Můžeme Vám tak nabídnout oproti konkurenci větší jistotu a nižší cenu.

Co vše lze uschovat u advokáta?

Můžeme si dovolit nabídnout svým klientům nejen úschovu peněz na zvláštních účtech, ale také cenných papírů, úředních i jiných listin, úředních dokladů a firmám podnikajícím v IT úschovu zdrojových kódů escrow.

Jaké jsou druhy úschovy

Největší výhodou advokátní úschovy oproti jiným typům úschovy je nízká cena při porovnání s notářskými či bankovními úschovami. Celý proces uzavírání smlouvy o úschově je také méně formální než například v bance. Smlouvy lze uzavřít i na dálku a realizace advokátní úschovy dovoluje účastníkům uzavřít i specifické dohody na míru. Největší výhodou je pak asistence zkušeného advokáta  a možnost využít jeho asistence v občanském a obchodním právu.

 

Moc děkuji za odborné rady při koupi bytu. Jsem Vám vděčná, že vše proběhlo rychle a bezproblémově!
Jana Dvořáková, Kladno

 

Advokátní úschova u prověřených
advokátů za férovou cenu.